Styrets leder

Ditlef de Vibe, Chairman

Ditlef de Vibe

Ditlef de Vibe er grunnlegger av Avant AS som er et investeringsselskap i  teknologiske tidligfase selskaper. Før dette var de Vibe ansvarlig for Kistefos Venture Capital i over 10 år. Hans tidligere erfaring inkluderer ledende roller i IBM og Ericsson i Norge og Europa, samt i styret til Phonero. I dag er de Vibe styreformann i VisSim AS, Halogen AS, UBConnect AS, Digtel AS og RigNet Inc (Houston basert selskap notert på NASDAQ).